top of page

Muutosjohtaminen tulisi räjäyttää!

Esihenkilö - anna työntekijälle ääni!

Muutostahti vain kiihtyy. Yrityksissä tehdään transformaatiota tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Monesti työntekijä kokee olevansa pelinappula muutoksessa. Esihenkilön rooli on ennakoida muutoksia ja valmistaa työntekijät kohtaamaan paremmin tulevat muutokset. Anna työntekijälle ääni ja valtaa!


Kenelläkään ei ole 100% tieto tulevasta, mutta ennakoida voi aina. Muutosjohtaja - luo katse tulevaan, valmistaudu!

Esihenkilön ei voi yksin sanella asioita muutoksessa. Hän tarvitsee siihen voittajajoukkueen - jokaisen työntekijän osallistaminen on tärkeää. Kun ihminen on päässyt itse vaikuttamaan tulevaisuuden tavoitteisiin, hän myös sitoutuu niihin. Paras muutos tehdään yhdessä. Yhtään muutosta ei ole viety yksin maaliin.

Muutoksen ristiriita tulee siitä, että muutos perustellaan järjellä, mutta ihmiset ajattelevat tunteella.

Esihenkilön rooli on olla läsnä muutoksessa - käydä kiperät kysymykset ja huolet läpi työntekijöiden kanssa yhdessä. Keskusteluiden avulla syntyy yhteinen ymmärrys - ja hyväksyntä. Työntekijät saavat perspektiiviä muutokseen kun eri työntekijäryhmät ja eri-ikäiset jakavat omia muutoskokemuksiaan. Yhdessä syntyy me pärjäämme-henki!

Muutos koetaan positiivisena jos siitä saa jotain hyötyä itselleen!

Muutos on energiasyöppö. Erilaiset tunnetilat valtaavat meidän muutoksessa - miten minun käy? Hylätäänkö minut? Varsinkin alussa kun pelko on dominoiva tunnetila. Kun muutoksen syyt on selvitetty ja ihmiset ymmärtäneet miksi muutos tapahtuu, alkavat he miettiä myös sitä, mitä muutos voi tuoda heille myös hyvää. Uusia työtehtäviä vaihtelevuutta työhön? Katse siirtyy tulevaan.

Esihenkilö - kohtaa ihmiset, kuuntele! Me olemme human being, ei human doing.

Läpi muutoksen elinkaaren työntekijät kokevat erilaisia tunnetiloja. Esihenkilön on kohdattava ne. Älä koskaan aliarvioi ihmisen tunnetilaa - se on aito. Ole läsnä ja kuuntele. Se riittää. Jos jätät työntekijät yksin, muutos epäonnistuu. Yksin jäävässä tiimissä astuu peliin valtakilpailu, jossa joku ottaa vallan itselleen. Se on iso riski yritykselle. Muutoksissa esihenkilön on huolehdittava omasta hyvinvoinnista. Väsynyt esihenkilö ei jaksa johtaa vaativia muutoksia.

Asioita on helppo johtaa, ihmisiä vaikea. Esihenkilö voi itse pelätä johtamista.

Muutos vaatii kypsiä, umpirehellisiä ja suoria johtajia. Suoraselkäinen esihenkilö käy kaikki mahdolliset skenaariot läpi työntekijöiden kanssa ja ottaa henkilökohtaisesti vastuun sekä muutoksesta että ihmisistä. Faktojen läpikäyminen on suoruutta. Umpirehellisen esihenkilön matkaan lähtevät kaikki, koska häneen voi luottaa.

Esihenkilökin voi epäonnistua - hyväksy ettet ole täydellinen!

Esihenkilön ei tarvitse olla superihminen tai täydellinen johtaja! Jokainen voi epäonnistua. Ihmiset antavat anteeksi, jos esihenkilö tunnustaa suoraan mokansa. Nöyrä ja aito esihenkilö saa ihmiset uskomaan häneen. Aitous luo yhteyden ja on karisman ydin.

Muutosjohtaja - luo usko tulevaan, luo voittajajoukkue ja anna ÄÄNI ihmisille.

Uusi kirjani Esihenkilö muutoksen johtajan ilmestyi 8/2023. Almatalent.

Arkisto

Tunnisteet

No tags yet.
bottom of page