top of page

Muutos on taitolaji!

Esimies - ole aito muutoskumppani työntekijälle!

Muutoksen monimutkaisuus yllättää usein esimiehet. Esimiehen tulisi ennakoida muutoksia ja valmistaa työntekijänsä niihin.

Jokainen johtaja on työelämän muutosjohtaja.

Esimiehen ei kannata jäädä muutoksissa yksin, vaan jakaa kokemuksia ja tunteita muiden esimiesten kanssa. Jakamalla huolet pienenevät. Kukaan ei pärjää yksin muutoksissa!

Muutoksen ristiriita tulee siitä, että muutos perustellaan järjellä, mutta ihmiset ajattelevat tunteella. Jos esimies ei puhu tunteista, ei hän saa yhteyttä työntekijöihinsä.

Työntekijä voi kokea, että hänen tunteitaan aliarvioidaan ja että hän jää muutoksessa ulkopuoliseksi suorittajaksi. Esimiehen tehtävä on nähdä työntekijän kokonaisvaltaiset tarpeet. Kun muutoksesta keskustellaan yhdessä, syntyy yhteinen ymmärrys ja työntekijät saavat perspektiiviä muutokseen. He alkavat uskoa esimieheen ja muutoksen hyvään tuovaan voimaan.

Keskustelemalla esimies osoittaa arvostuksensa työntekijälle.

On myös paljon työntekijöitä, jotka pitävät muutoksista. Muutos luo vaihtelua ja antaa uutta virtaa työhön. "Elämä kantaa" ihmiset kokevat muutoksen uutena henkilökohtaisena mahdollisuutena. "Rakennehaluiset" työntekijät sen sijaan tarvitsevat esimiehen tuomaa tukea ja turvaa. Heille muutos on energiasyöppö, koska aikaa kuluu muutoksen pohtimiseen, varsinkin alussa kun pelko on dominoiva tunnetila.

Esimiehen tulee panostaa aikaansa työntekijöiden kanssa keskusteluun. Hänen tulee pysähtyä, kuunnella ja kohdata työntekijät tunteineen.

Ihmisistä kiinnostunut esimies antaa aikaa työntekijöille. Jos esimies ei ole kiinnostunut keskustelemaan ihmisten kanssa, jää työntekijät yksin ja muutos epäonnistuu. Yksin jäävässä tiimissä astuu peliin valtakilpailu, ja joku muu ottaa vallan itselleen. Se on liian iso riski yritykselle. Syynä voi olla myös esimehen jaksamattomuus. Esimiehen tulee houlehtia omasta hyvinvoinnistaan muutoksissa.

Asioita on helppo johtaa, ihmisiä vaikea. Esimies saattaa siirtää oman epävarmuutensa tiimiin tai piiloutua organisaation taakse.

Muutos on esimiehen näytön paikka. Rohkea ja itsensä peliin pistävä esimies menestyy.

Esimies tarvitsee työntekijät onnistuakseen muutoksessa. Yhtäkään muutosta ei ole tehty yksin, eikä tulla tekemään!

Esimies muista - sinun ei tarvitse olla superihminen tai täydellinen johtaja! Aitous on se, joka saa työntekijät uskomaan ja seuraamaan sinua. Aitous luo yhteyden ja on karisman ydin.

Esimies - ole aito ja rehellinen muutoskumppani työntekijälle!

#Muutosjohtajuus

Arkisto

Tunnisteet

No tags yet.
bottom of page